Doneer

Donaties

Stichting de Zussen heeft als missie: het bestrijden van eenzaamheid onder álle ouderen. Om dit te kunnen doen zijn wij afhankelijk van donaties en subsidies. Doet u mee met onze missie en wilt u geld doneren? Dat vinden wij geweldig.
doneer

Wat doen wij met uw donaties?

Enerzijds zorgen uw donaties ervoor dat de groep senioren die wij mantelzorg kunnen bieden – ook senioren die hiervoor geen financiële middelen hebben – steeds groter wordt. Daarnaast zetten wij ook een inspirerend Zussen-netwerk op, waarmee ook het sociale vangnet van de groep vrijwilligers, onze Zussen, sterker wordt. Ook hiermee zetten wij belangrijke stappen in het bestrijden van eenzaamheid. Helpt u mee?

Bedrag

Stichting de Zussen
Bankrekeningnummer: NL 53 RABO 0189 4551 36
Kamer van Koophandel: 84743530
BTW: 863344215